• Kalksteen in al zijn vormen
    Zand, grind, breukstenen, gemalen kalksteen, carbonaat voor industrie, landbouw en voeding,…

    Onze productenContact

De groeve van Florennes bestaat sinds de jaren ’60, en heeft zich ontwikkeld op de site « Campagne de l’Herbeton ». De groeve werd opgestart en ontgonnen door Marcel Berthe die werd opgevolgd door zijn zoon Michel. (Zie historiek)

Sinds 25 maart 2019 behoort de groeve toe aan Daniel Gauthier, die van plan is om de ontginning van de uitstekende kalksteen van de groeve voor alle verschillende toepassingen verder te zetten.
Onze kalksteen kan worden onderverdeeld in diverse kwaliteiten, die elk hun specifieke toepassing hebben.

Wij ontginnen kalksteen van onze Viseaanse afzetting:

– De formatie van Neffe (V2a) biedt ons een kalksteen aan met meer dan 98.5% Calciumcarbonaat (CaCO3). Deze wordt verkocht in diverse sectoren zoals de staalindustrie, de metaalsmelterijen, de suikerindustrie, de landbouw, veevoeders,…

– De aangrenzende afzettingen van V2a zijn beter geschikt voor de civiele techniek en de bouwsector.

Ingang kantoor

Rue de Corenne 60, 5620 Florennes

Toegang laadplaats
(vrachtwagens, aanhangwagens)

Rue de Corenne 58, 5620 Florennes

Persoonlijk advies of bijkomende informatie nodig